Jedinstveno duhovno znanje

Na tretmanima pod nazivom Poruke Sanandine mudrosti, upoznat ćemo vas sa jedinstvenim duhovnim znanjem, koje će vam proširiti vidike i pomoći da spoznate tko ste uistinu vi.

Bit ovog učenja je da upali iskru našeg sjećanja na više Sebstvo i prirodu našeg kozmičkog putovanja, da je ovaj život samo jedna epizoda, jedna lekcija od mnogih. Ovo jedinstveno znanje će vam pomoći da ubrzate svoje učenje na razini duše i da vas pripremi za buđenje u potpunoj prirodi vašeg višeg Sebstva.

 

 

 

Koje su ciljevi i dobrobiti ovih tretmana?

Osim općenite svrhe buđenja duše, ovi tretmani omogućuju i druge dobrobiti:

  • osvješćivanje mnogih razina našeg bića i kako ih aktivirati
  • dostizanje više svjesnosti o Sanandinoj prisutnosti ovdje sa nama, a koja nas vodi na putu otkrivanja nas samih
  • osvješćivanje da nismo sami u svom duhovnom traganju, nego smo okruženi mnoštvom pomagača sa viših razina
  • ulazak u dublje ezoterične misterije našeg JA JESAM prisustva
  • znanje i mudrost Sanande, koje se može lako i jednostavno uklopiti u svakodnevni život i omogućit nam da živimo u punini svoje veličanstvenosti kao moćna, kreativna, duhovna bića ispunjena Božanskom bezuvjetnom ljubavlju