1. stupanj

Theta valovi i molitve

Na ovom stupnju prvi je korak naučiti kako ući u theta stanje moždanih valova, Ovo stanje moždanih valova je snžno kreativno stanje, u kojem se možemo povezati na energiju Svemira. Polaznici uče metodu vizualizacije, s ciljem otklanjanja negativnih životnih parametara i ojačavanje onih pozitivnih. Također se radi na osnovnom čišćenju entiteta i negativnih energija iz auričnog polja. U ovu osnovnu obuku ulaze i osnove mentalne projekcije s ciljem čišćenja čakri i mentalnih tijela.

Ovaj je stupanj preduvjet za daljnji duhovni razvoj gdje polaznici uče kako podizati svoju razinu energije i uspješno ju razvijati i održavati.

2. stupanj

Rad sa molitvama

Slijedeći korak u duhovnom razvoju je rad s molitvama. Na ovom stupnju se dalje razvijaju i jačaju naše pozitivne osobine i uklanjaju ili transformiraju one negativne osobine i to uz pomoć molitvi. Ove molitve donose nam sve potrebne energije, kvalitete, osobine i vibracije, koje su nam potrebne za naš daljnji duhovni evolutivni rast, a sve se odvija u skladu sa voljom Stvoritelja i za naše najviše i najbolje dobro i za najviše i najbolje dobro svih.
Sve što tražimo putem molitivi mora biti za najviše i najbolje dobro svih, inače se radi o našim sebičnim motivima, što prije svega nije u skladu sa prirodnim zakonima svemira. Osim toga ako nešto nije za dobro svih, tada nije dobro niti za nas i obrnuto ako nešto nije dobro za nas, nije dobro niti za druge, što proizlazi iz činjenice da smo svi povezani u jednu veliku cjelinu.

3. stupanj

Čišćenje vertikalnog stupa

Vertikalni stup je naša poveznica sa Stvoriteljem, preko kojeg dobivamo sve što je potrebno za naš evolutivni duhovni rast.
Međutim prije toga je potrebno otpustiti nakupljenu negativnu energiju, kao i sve blokade i nasljeđene nečistoće koje smo donijeli iz prošlih života i koje smo naslijedili od naših predaka rođenjem u našoj obitelji u sadašnjem životu.
Na ovom stupnj se polaznici upoznaju sa tzv. energetskim alatima, koji služe za čišćenje od svega negativnog, kao i za obranu i zaštitu od mogućih novih upliva i energetskih napada.
Radi se prije o svjetlosnim kodovima i svetim geometrijama, pomoću kojih ćemo raditi na:
 • čišćenju meridijana, aure, čakri i energetskih tijela, 
 • otpuštanju i oslobađanju od magija, raznih vrsta uroka, kletvi, zapisa i sl,
 • povratku izgubljenih ili zaglavljenih fragmenata duše, kao i oslobađanja od tuđih fragmenata duše, koje smo pokupili tijekom ovog života i tijekom prošlih života.
U završnom dijelu ovog stupnja radi se na pripremama za rad na otpuštanju i iscjeljivanju predačkog naslijeđa, te na pripremama za ulazak u stanje delta moždanih valova.

4. stupanj

Delta valovi

Pripreme za ulazak u stanje delta valova iz prethodnog stupnja, sada će polaznicima omogućiti da kroz ovo stanje nastave svoju duhovnu obuku i postignu duboku smirenost, usavršavanjem ulaska u stanje delta valova.  Također, na ovom stupnju se rade meditacije iz ovog dubokog stanja smirenosti i nastavlja na dubljoj razini sa čišćenjem negative i podizanjem razine svijesti. Tako će se raditi na pojačavanju aure i na daljnjem pojačavanju svih pozitivnih vrijednosti, kvaliteta i osobina, potrebne za daljnji duhovni rad
Osim toga na ovom stupnju pored već navedenog ćemo raditi i na:

 • skidanju mana, slabosti, ovisnosti, negativnih uvjerenja, poroka, blokada i sl.
 • čišćenju od fizičkih parazita, negativnih bakterija, gljivica, virusa , te teških metala i toksina
 • otklanjanju vanjskih utjecaja koji u nas ubacuju emocije koje nisu naše
 • otklanjanju vanjskih utjecaja, koji u nas ubacuju programe, misli, ideje i nagone - tzv.mrežno programski centri
 • skidanje duševnih ugovora

 

5. stupanj

Anđeoski red

Na ovom stupnju započinje se sa još dubljim razinama čišćenja i oslobađanja do negativnih energija na još dubljim razinama, sve sa svrhom da nas pripremi na slijedeću energetsku razinu - razinu anđela. Stoga je od posebne važnosti skidanje utjecaja od matriksa kako bi otvorenog uma bez predrasuda i utjecaja okoline i kolektivnih uvjerenja mogli pristupiti ovoj energetskoj razini.
Na ovom stupnju vas očekuju:

 • osnove rada sa svetim geometrijama i načinima njihove upotrebe
 • otvaranje čakri iznad 7. do 16. gdje je svaka čakra povezana sa jednom od svetih geometrija
 • rad na ravzijanju jasnoviđenja duhovnih razina
 • povezivanje na osobni anđeoski red
 • Upotreba anđeoskog oruđa - svjetlosnog mača, svjetlosne kugle i anđeoskih krila

 

6. stupanj

Vremenske linije

U životu osjećamo, a tako i kažemo da sve ide nekim svojim tokom, linijom, a isto tako smo prošli one trenutke, koje opisujemo kao prekretnicu u životu. Doista naši životi su poput tračnica, sa raznim skretnicama, međutim te tračnice - vremenske linije mogu biti i na nižim i na višim razinama, ovisno o našoj razini svijesti i životne energije. Tema ovog stupnja je rad na čišćenju vremenskih linija od raznih blokada, posebno na onim vremenskim točkama, koje predstavljaju životne prekretnice, kako bi mogli dosegnuti višu razinu vremenskih linija i imali lakše životne okolnosti i situacije sa manje problema i ometanja.

Pored toga na ovom stupnju radit ćemo na:

 • iscjeljivanju osobnog i predačkog naslijeđa, koji blokiraju određena životna područja poput ljubavi, zdravlja, posla i novca, obiteljskih odnosa i dr.
 • programiranje i rad sa kristalima
 • manifestiranja duhovnog radan na materijalnoj razini s ciljem otvaranja vremenskih linija uspojeha i napretka na određenim područjima života
 • rad sa našom naddušom i povezivanje na svjetlosne svjetove

 

7. stupanj

Svete geometrije

Svete geometrije nas mogu očaarati svojom ljepotom, jednostavnošću i skladom. Svete geometrije se nalaze u svakom obliku života, nekada su očite i lako uočljive, a nekada se nalaze u oblicima, za koje nikada ne bismo pomislili.
Pored toga svete geometrje vibriraju na određenim frekvencijama i prenose visokofrekventne energije. To nam omogćuje i energetski rad sa svetim geometrijama.

Na 7. stupnju energetske obuke radit ćemo:

 • Povezivanje i rad sa našom naddušom.
 • Iscjeljivanje i čišćenje nadduše, podsvijesti, nadsvijesti, savjesti i ega
 • Upotreba i rad sa elementima (vatra, voda, zrak, zemlja, energija i Svijetlo)
 • Oslobađanje zarobljenih ili izgubljenih pozitivnih emocija i kvaliteta koje smo nekad imali
 • Energetsko odvezivanje od toksičnih ljudi i ljudi parazita
 • Napredna upotreba svete geometrije

 

8. stupanj

Iscjeljiteljstvo

Do sada smo već naučili da iscjejivanje ne obuhvaća samo fizičko iscjeljivanje tijela, već je to samo jedan dio. Svaka blokada na tijelu, odraz je blokade na jednom ili više energetskih tijela. Na ovom stupnju uopznat ćemo i ostale energetske razine, koje treba iscjeliti kako bismo mogli nesmetano primati energiju Svemira, te očistiti i podignuti vremenske linije, čime otvaramo nek nove kvalitetnije životne prilike.
Ovaj stupanj obuhvaća rad na:
 • regresiji vlastitih prošlih života i njihovom iscjeljivanju i iscjeljivanju naslijeđa iz tih prošlih života.
 • iscjeljivanju obiteljskog naslijeđa i predaka iz ovog života
 • svetim energijama, radi čišćenja ili isceljivanja sebe ili drugih ljudi.

 

9. stupanj

Tajne matriksa

Ovaj je posljednji stupanj rezerviran samo za one najustrajnije i one koji su spremni svoj rad posvetiti za dobrobit drugih.

Stoga se na ovom stupnju radi individualno ili u malim grupama, gdje se stječu duhovna znanja višeg stupnja, a koja služe da prepoznamo zamke matriksa i kako on funkcionira sa svrhom oslobađanja od okova kontrole matriksa.